Despre Economia teoretica / About Theoretical Economics

Se pare că suntem in criză din motive teoretice nu practice !  It would appear that we are facing a crisis based on theoretical reasons, not practical!

 Economia nu mai este economie şi probabil trebuie să-i gasim alt nume, Econoideologie de exemplu din moment ce utilizăm bani virtuali şi functionăm dupa indicaţii nu dupa idicatori (asta n-o ştie nimeni mai bine ca România)! Daca trăim in Econoideologie trebuie să refacem toata baza de date, toate ecuatiile si toate legile de funcţionare căci este clar că ne chinuim degeaba să băgăm discheta in tableta !
Dacă trebuie să redefinim baza de date şi ne raportăm la realitatea evolutiei societăţii atunci trebuie să introducem termeni, ecuaţii matematice şi legi pentru sănătate, invăţămant si cultură (cum a afirmat D-l Raed Arafat) : unităţi productie sănătate, unităti producţie invătămant, unităţi producţie cultură si multe altele (sport, care in unele cazuri nu mai este sport) ! Prioritatea mondială nu naţională, trebuie să fie ECONOMIA TEORETICA!
In acest mod s-ar putea să scăpăm din condei ( sau din tastatura) de deficit şi cu ocazia aceasta sa fie salvaţi de la moarte o gramadă de oameni căci,
¨ OMUL stă la baza societăţii ¨!
 Economy is no longer economy and we probably have to find a different name for it, Econoideology for example since we are using virtual money and function according to indications and not indicators (no one knows this better than Romania!) If we live in Econoideology we must remake our database, all our equations and all of the laws according to which we function, since it is clear that there is no point in trying to shove the floppy disk in the Ipad (tablet computer – traducerea exacta)! If we have to redefine our data base and  relate to the reality of the evolution of society,  then we must introduce new terms, mathematical equations, laws for public health, education and culture ( as Mr. Raed Arafat affirmed): health production units, education production units, culture production units and many others (sports, which in some cases si no longer sport)! The universal priority, not the national, has to be Theoretical Economy! This way we might be able to escape the mold (or the keyboard ) of economic deficit and  possibly advert the death of large number of people since,

“People lie at the base of society”!

(comentariu facut in octombrie 2013 pe pagina de FB a Income Magazine Romania)

copyright  www.prietendeprofesie.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.